tisdag 19 maj 2009

Filmtips

Idag tittade vi på en av de filmer som mina elever gjort. Från idé, till storyboard , filmning och redigering. Genomgående bland elevernas filmer är att det är lite dogma över dem. Handhållen kamera och en del väldigt handhållna rörelser. Dock har vi lagt på musik i efterhand.

Eleverna har redan reflekterat över sådant som de ska tänka på till nästa filminspelning. Själv har jag tänkt att kanske lyfta fram stativets fördelar. Lite filmteknik! Jag valde avsiktligt att inte pedagogisera själva teknikanvändandet i ett inledningsskede med mina treor. Fokus har legat på temat för filmerna, idéuppslag och storyboardarbete.

Hittade ett roligt uppslag vad gäller filmtips på Youtube, som jag tror kan inspirera.

söndag 17 maj 2009

Digital kompetens


I veckan visade min klass sina Digitala berättelser under barn- och ungdomskulturveckan, som gått under namnet Kulturstorm, i Stenungsund. När jag lyssnar till Bo Dahlboms intervju reflekterar jag över att jag ligger rätt bra till i tiden. Samtidigt tror jag att man måste jobba med att knyta an till elevernas verklighet för att minska diskrepansen mellan lärare och elev. Att tillvarata deras intresse och färdigheter i undervisningen.

För en tid sedan gästföreläste jag på IT-universitetet i Göteborg. En av mina väninnor förstod sedan att hennes VFU-student att lyssnat till mig, när studenten började prata om en IT-intresserad lärare från Stenungsund. I veckan berättade min vännina att VFU-studenten låtit hennes elevgrupp ta del av mina elevers sagor och att de nu stod i begrepp att göra egna. Det glädjer mig att arbetssättet sprids.

"Läsa, skriva, räkna är inkluderat i digital kompetens"
säger Bo Dahlbom (som är professor vid IT-universitetet i Göteborg och forskningschef vid Sustainable Innovation) i en intervju om hur han ser på på skolans framtida roll i förhållande till IT. Vidare berättar han att digital kompetens handlar om att bemästra de grundläggande färdigheter som används i vårt samhälle, i arbetslivet och på fritiden. Det är den kunskap vi behöver på 2000-talet.Det motsvarar ungefär att kunna räkna, skriva och läsa för 50 års sedan.