torsdag 29 oktober 2009

KompLIT, framtiden och Trageton

Summerar KompLIT i Skövde. Trendanalyser, kreativitet och framgång. En portion Trageton, tänk om och efterfrågan av visioner i svensk skolutveckling. Allt kryddat med Jonas Linderoth och gränsöverskridande onlinespel.

KompLIT i Skövde gav påfyllning och för egen del en möjlighet att knyta kontakter, diskutera och reflektera. Det var roligt att höra Jonas Linderoth igen, prata om spel och den forskning som han bedriver. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att kunna dra nytta av spelforskningen i skolan. I nuläget behöver vi sätta in spelmoment i meningsfulla sammanhang och vara medvetna om att spel kanske inte alltid är överlägsna traditionellt sätt att lära. Det är inte givet att eleverna lär sig det som ett lärspel har för avsikt att de ska lära sig. Linderoth nämner att det levelsystem som motiverar i onlinespel, som exempelvis WOW, ger en känsla av progression och lärande. Det handlar om en illusion av utveckling som snarare har att göra med hur mycket tid du spenderar i spelet.

Det var en Linderoth med längre hår sedan jag hörde honom senast 2006 under temadagen "Det unga Internet, Ärligt, härligt eller förfärligt?". Då såg han fortfarande sitt forskande spelande som ett lättsamt sätt att arbeta, medan han nu verkade ha utvecklat ett fysiskt obehag bara av att höra ljudet av svischande svärd i WOW.

Trageton var annars sig lik. Kanske hade han blivit något kortare. Jag ser dock väldigt storväxt ut bredvid denna norske forskare som inspirerat så många till att slänga ut läseböcker och fylleriövningar till förmån för att eleverna ska få lära sig skriva på datorer och producera eget "läromedel".Här ses han omgiven av fans och utövare. Trageton berättade för mig att det skrivits femtio C-uppsater på temat "Att skriva sig till läsning", varav en är min. Jag visade Trageton mina elevers publicerade sagor på Internet. Tyckte det var på sin plats eftersom jag brukar skryta med att jag tagit med Trageton rakt in i 2000-talet. Spädde på med att berätta att sagorna blivit lästa mellan 600 och 1500 gånger. 1537 gånger till och med, men då pratar vi om sagan "Korven som var president".

Någon av de andra pedagogerna undrade om han inte skulle skriva ytterligare en bok. Tragton lämnar dock över del 2 till oss pedagoger, att fortsätta hans arbete och utveckla det vidare. Tänk om någon kunde sammanställa en forskningsrapport på det material som redan finns i form av en mängd uppsatser kring temat.

måndag 26 oktober 2009