tisdag 4 augusti 2009

ABC, du är i mina tankar


Här är ABC-planschen alla vill ha och som det twittras om i pedagogkretsar. Även jag vill gärna pryda min blogg med denna innovativa affisch. Skolväskan har uppkallat den ABC 2.0, vilket är ett passande namn. Ladda ner den gör du via Henrik Widaeus och e-mentorerna på spaning eller via Pedagogiskt centrum, Södertälje Kommun.

Jag tycker om känslan att teknik hör hemma i skolan och genom att ersätta de traditionella abc-bilder som pryder våra klassrumsväggar, bjuder vi också in kollaborativt lärande med stöd av ny teknik.

Ny teknik kommer kanske inte att ersätta lärare. Däremot kommer lärare som vågar ta till sig tekniken, och låta sina elever arbeta kollaborativt med möjlighet att kommunicera via internet, att ersätta de lärare som inte tar steget och drar nytta av teknikens möjligheter.

Det är dags att lärare i skolan förstår vikten av att experimentera med olika IT-verktyg för att få insikt i vilka de tror att deras elever kan dra nytta av i sitt lärande. Nya och andra sätt att lära sig.

If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.
John Dewey 1921