söndag 23 mars 2008

Byt fokus eller gå under

När Jan Björklund diskuterar skolan känner jag inte igen mig. Den linje som han för ligger långt ifrån det nytänkande som jag efterlyser, där fokus sätts på digital kompetens och diskussionen förs kring kunskapsbegreppet, snarare än den betygsdebatt som drivs. Ordning och reda får mig att tänka på en skola som fanns innan min egen skolgång. På 70-talet fick vi lära oss att tänka kritiskt och det har hängt i. Betyg såg vi inte mycket av heller och det har gått lysande. Det livslånga lärandet bara fortsätter. Nu har jag hittat en ny kurs som jag ska söka till hösten. I skolan arbetar jag med att synliggöra lärandet för mina elever och skapa meningfulla och kommunikativa inlärningsmiljöer.

Skönt då att via Fredikbloggen hitta blogginlägg kring Hans-Åke Sherps debattinlägg i Svenska Dagbladet. Sherp som är docent i pedagogik vid Karlstads Universitet skriver;

Forskning visar tydligt att fokusering på betyg och prestation leder till sämre kunskaper jämfört med att betona och stimulera elevernas nyfikenhet och inre lust att lära.
(SvD, 23 mars 2008).

Inga kommentarer: