torsdag 22 november 2007

Web 2.0 och medialiteracy


En ny teknik, om den är tillräckligt kraftfull,
ändrar lärandets karaktär.

Orden är Säljös och jag la dem på minnet under en föreläsning 2005. Tekniken kan man som lärare se både som ett hot eller som en möjlighet. I dagens skola visar internationell forskning att det fortfarande är lärarens intresse och förändringsbenägenhet som är avgörande vad gäller användningen av datorn i klassrummet.

Idag går också kunskapen mot att alltmer vara en samverkan mellan människan och tekniken. På webben kan du bli expert inom vilket område du vill. Allt finns lagrat och alla har tillgång.
I skolan är det något som vi måste förhålla oss till. I den digitala läsfärdigheten, som Säljö beskriver i sin bok Lärande och kulturella redskap, beskrivs begreppet medialiteracy och idag pratar man om att dagens unga behöver digital- eller mediekompetens. Vad gäller läsningen har den gått från att vara en teknisk färdighet till en blandning av färdigheter som är mer komplexa. Det räcker inte med att kunna läsa bra, utan elever behöver utveckla ”den fjärde basfärdigheten” eller metakommunikativa förmågor och få kunskap i att söka, sovra, sortera och värdera information. Det handlar om att läsa och skriva, men också en om en visuell kompetens med förmåga att kunna tolka mediebudskap och att skapa egna. Läsfärdighet har kommit att handla om ett sätt att förhålla sig till omvärlden. Vi förväntas att inte bara kunna återge något vi lärt, utan att också kunna uttrycka något nytt, producera.


Läsandet är inte längre enbart linjärt, utan tekniken skapar möjlighet att hoppa mellan texter och olika medier för att skapa förståelse eller förströelse. Idag har jag sysslat med det sistnämnda (som kanske också kan leda till förståelse) och via olika webbsidor och länkar hittat en video, gjord av Michael Wesch, som sammanfattar det som många lärare är rädda för vad gäller, IKT - Informations och Kommunikations Teknologi. Den har titeln The mashine is us/ing us. Den ger ett utmanande perspektiv på webben men kanske också ett skrämmande ! Jag hittade den via Turning the Supertanker.


Vad är kunskap? Vilken kunskap behöver dagens elever? Teknik och IT måset få vara en naturlig del i skolan och inte bara något som man använder och lär hemma. Vad ska vi annars ha skolan till?

Inga kommentarer: