lördag 9 februari 2008

Byt fokus i skoldebatten
Dagens samhälle ställer helt andra krav på kunskaper, färdigheter och ett livslångt lärande - och därför måste skolan förändras. Men för att det ska bli möjligt, krävs en ökad förståelse för IT och pedagogiska förändringar bland allmänheten. Annars blir det svårt att få fart på nytänkandet.
Så resonerar tre representanter i den brittiska skolvärlden under utbildningsmässan BETT. Storbrittannien är ett av de länder som målmedvetet statsat mest på att utveckla och förändra skolan med hjälp av IT. I undersökningar konstateras dock att denna förändring går långsammare än beräknat. Läs mer i artikeln Nytänkande krävs för att IT ska förändra skolan av Stefan Pålsson på IT för pedagoger.
När vi i skolan och i samhället för övrigt behöver diskutera kunskapsbegreppet och vilka färdigheter eleverna kommer att behöva i ett alltmer teknikutvecklat samhälle är det betyg som står i fokus. Utvärdering av kunskap snarare än om vilka kunskaper våra barn och ungdomar kommer att behöva i sitt kommande arbetsliv. Peter Becker belyser detta i sin ledare, IKEA, BETT och lärande, i senaste numret av DIU, Datorn I Utbildningen. Har du inte läst den så gör det!Peter Becker tar också upp vikten av att dela sin kunskap med varandra och hur det har varit en framgångsfaktor inom IKEA, där det är en tradition att personal från ett inarbetat varuhus delar sin kunskap med medarbetare på nyöppnade varuhus. Jag tror att det har varit en av de faktorer, just utbyte av kunskaper, som gjort att vi lyckats så bra på min egen skola. Då tänker jag på användningen av IT i undervisningen och olika uppmärksammade projekt.

Vi delar med oss av kunskaper och tipsar varandra om olika tekniska lösningar. Det är det vardagliga mötet i personalrum och i korridoren som gör att vi kan utvecklas vidare. Det är som en spiral, där det ena bygger vidare på det andra. Hjärtat är vårt personalrum, där lärare från F-9 möts dagligen.

Innan lovet pratade jag med några högstadielärare som nu är arbetar på en annan högstadieskola i kommunen pga av branden på vår skola. De berättade att de saknade samvaron eftersom lärarna på den skolan de är på nu tog rast i sina respektive arbetsrum. Stöttande kollegor är minst lika viktigt som tillgång till teknik och stöd av sin rektor, när det gäller IT-användningen i skolan.


Nu får vi då bara hoppas på att skoldebatten vänder och att vi kan få en debatt om kunskapsbegreppet och digital kompetens. Även om jag tvivlar på det. Jag börjar bli riktigt trött på betygsskalor och riktigt urless på SVT:s nya dokusåpasatsning om skolan. Detta innan serien ens startat. Jag tänker inte titta ikväll!
Inga kommentarer: