onsdag 3 december 2008

Digital utveckling inom lärarutbildningen

Nu slår en statlig utredning fast att IT ska genomsyra lärarutbildningen. I Computer Swedens artikel skriver Marcus Jerräng att IT enligt källor inte bara ska kunna väljas som en tillvalskurs, utan ska vara något som alla lärare måste behärska. Utredningen rekommenderar därför att lärarutbildningar undersöker hur denna integration ska kunna komma till stånd, för att framtidens lärare ska kunna bli en kunnig och stödjande kraft inom IT-området för eleverna.

Min spontana reaktion är att Universitetet behöver all hjälp de kan få. Det kanske till och med kan leda till nya tjänster. För hur ska de annars kunna lösa det? När jag läste min inriktning på IT-universitetet i Göteborg vet jag att studievägledare avrådde lärarstudenter från att välja IT som inriktning. På Pedagogen fick jag själv hjälpa undervisande lärare att skanna för att vi skulle kunna ta del av kursmaterial digitalt. IT fanns inte på kartan!

När jag läste (2006) läs- och skrivinlärning nämndes inte Trageton och "Att skriva sig till läsning" som en metod, vilken kan stödja eleverna. Under påtryckning visades filmen med samma namn, men vi fick inget utrymme att diskutera metoden vilket vi gjort ingående med andra metoder (LTG, Witting mfl. ) som lyftes fram under kursen.

Det kommer att bli intressant att följa fortsättningen. Om vi tycker att utvecklingen går långsamt inom grundskolan så är det ingenting jämfört med det jag har sett vad gäller lärarutbildares användande av IT i sin undervisning. Nä, det kommer att krävas krafttag och det borde finnas utrymme för att både stödja och fortbilda lärarutbildare. Nya lärarutbildare som undervisar och som har egna erfarenheter av att undervisa med stöd av IT. Många intressanta tjänster borde det kunna bli...

Om du tycker att jag generaliserar lite så må det vara hänt. Men jag ger en bild av några av mina egna erfarenheter av lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet. Det här med att skanna var ett lösryckt exempel, nämnas kan är att det är något mina elever klarade redan i tvåan.

Inga kommentarer: