torsdag 4 december 2008

Väck inte den björn som sover

Nu har Ulf Edman fått till ett bra inlägg på IT-pedagogerna bloggar som jag måste länka till. I inlägget uttrycker han tveksamheter kring det betänkande som lagts fram kring en ny lärarutbildning. Jag gillar när Ulf tycker till. Det ger lite känsla av "väck inte den björn som sover"...

På webben måste du också läsa Mikael Alexanderssons senaste krönika där han är hård i sin kritik vad gäller förslaget om en ny lärarutbildning.

Förstår inte riktigt varför en kompetent utredare lägger fram ett förslag där
grundvalar och idéer förefaller hämtade från 1950- och 1960-talen när de
lärare som kommer att utbildas via den föreslagna utbildningen skall verka
som lärare på 2040-talet. (M.Alexandersson)


När du nu har gett dig in i debatten vill du också läsa vidare på KK-stiftelsen och Unga Nätkulturer, där Rask fokuserar på IT:s roll i det nya utredningen kring lärarutbildningen.

Det är skolans oförmåga att agera som en framkantsaktör i samhällsutvecklingens frontlinje - eller uttryckt på annat sätt; oförmåga till modernitet, som gjort att den i vissa avseenden tappat sin status, auktoritet och legitimitet. (S.Rask)


Nu är det bara att surfa vidare. Det ena ger det andra och du håller dig ajour med vad som debatteras kring lärarutbildningen och skolan. Vem vill ha en dyr tråkig tidning till varje arbetslag (vilket var uppe på förslag på vårt samordnarmöte idag) ? När man istället kan samla olika typer tidningar som alla kan få tillång till och följa med i vad som skrivs på webben.

Inga kommentarer: